Welkom     Biografie     Particulieren     Professionals     Boeken e.d.     Media     Contact     een site van Pino-NOIR 

Biografie

Magda Hengst

 

Ik geloof in de zon,
               ook als ik deze niet zie
Ik geloof in de liefde,
               ook  als ik deze niet voel
Ik geloof in het goddelijke,
               ook als ik deze niet ervaar
                                      (anoniem)

 

Magda Hengst heeft na  HBO-Verpleegkunde een aantal jaren in de thuiszorg gewerkt waar ze met name de terminale zorg als aandachtspunt had. Ook de jeugdgezondheidszorg zat een aantal jaren in haar takenpakket.
Ze heeft daarna les gegeven aan de HBO-V, de MGZ en de lerarenopleiding Verpleegkunde. Ze gaf op de opleidingen oa supervisie, intervisie en stagebegeleiding en had daarnaast coördinerende taken.

Momenteel is ze verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, afdeling Social Work

De belangstelling voor samengestelde gezinnen is gestart in 2001. In dat jaar werd ze stiefmoeder van 3 dochters. Ze waren toen 8, 10 en 12 jaar. Haar eigen dochters waren destijds 7 en 8 jaar.

Omdat ze het samenvoegen van twee gezinnen een intrigerend proces vindt, waar de dynamiek in de relaties zo nadrukkelijk aanwezig is, is ze zich  professioneel steeds meer gaan verdiepen in "het samengestelde gezin". Wat maakt een dergelijk gezin  anders? Wat zijn de valkuilen en wat is handig te weten als je start met een samengesteld gezin.

 

Daarnaast ontdekte ze waar je als gezin tegenaan loopt op bv de school van de kinderen. Hoe gaan leerkrachten om met de stiefouders? Maar ook: wat zijn de valkuilen van  hulpverleners.

 

Dit alles heeft geresulteerd in o.a. de volgende activiteiten:

2004-2007     Contactpersoon Stichting Stiefgezinnen Nederland (Nieuw Gezin)
2006-2011 Bestuurslid Stichting Stiefmoeders Nederland (Stiefmoeder)
2006-2012 Opzetten en begeleiden van gespreksgroepen voor stiefmoeders
Mei 2010 Presentatie boek " Een Nieuw Gezin, een nieuwe kans" Jos Willems, Gent België


Mei 2011

Lezing Congres "Zorg bij scheiding"Amsterdam georganiseerd door het Leids Congres Bureau

Oktober 2011 NJI site. Dossier Nieuw Samengesteld gezin. 
Oktober 2011 Lezing Domus Medica, Medisch Psychologisch Weekend, Huisartsen Congres Blankenberge,  België

Nov 2011 


Sept 2012 


Okt 2014

Dec. 2014


Juni 2015

Nov 2016

Lezing Congres Samengesteld Gezin: Anders dan gewoon. Ned. Jeugd Instituut (NJI)

Lezing Congres "Zorg bij Scheiding" georganiseerd door het Leids Congres Bureau

Workshop "Het gekleurde stiefgezin"Texelcursus. Huisartsen Friesland

Workshop "" Het gekleurde stiefsysteem" Mediators Federatie Nederland

Workshop Triodag Friesland. Huisartsen, praktijkondersteuners en Doktersassistenten

GGD Friesland. Workshop

Vanaf 2010 Ontwikkelaar + Trainer Cursus Nieuw Samengestelde Gezinnen. In samenwerking met De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (zie site NHL, IAG Nieuw Samengestelde gezinnen)


 Actueel